Thursday, April 1, 2010

བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལོངས་ཤོག ཞི་བདེའི་ལྷན་འཛོམས།


༄༅།  ཕྱི་ལོ་ 200་ ལོ་ནས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་ཐོག་བོད་ ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་བསྡུར་དང་།  བོད་མི་རྩེད་འགྲན་ཆེན་མོ།  བོད་ཀྱི་རོལ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་དང་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་བྱ་མཁན་བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་ད་ལོའི་པྱི་ཟླ་ 10  ཚེས་ 10 རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་ཐང་དང་།  བར་སིལ་དུ་ཡོད་པའི་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་མདུན་སོགས་སུ་ བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལོངས་ཤོག ཅེས་པའི་ཞི་བདེའི་ལྷན་འཛོམས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་གོ་སྒྲིག་བྱ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་འདུག