Thursday, April 23, 2009

གནསམཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ཚེས་ ༡༠ བར་གནས་མཆོག་རྡོ་གདན་དུ་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད།།